FreeTime
Đăng nhập | Đăng ký
Một số hàm thông dụng với Custom Data wap4.co
+ / Lập trình Web / TWIG
admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#1

Một số hàm thông dụng với Custom Data wap4.co

Wap4.co là một trang wapbuilder mới ra mắt và có tính năng lưu trữ data, người dùng được sử dụng twig để thiết kế trang web của mình.
Sau đây mình xin việt hóa lại các hàm cơ bản trong Wap4 để tương tác với data của nó.
Cách thức lưu trữ data
Wap4 sẽ lưu nhiều data với 1 key. hoặc nhiều data khác key tùy ý.
Ví dụ có thể lưu nhiều data với cùng một tên key. Cái này bạn có thể trực tiếp mở custom data lên để hiểu rõ hơn.

Lưu data
key: khóa của data
data: data muốn nhập vào đó.
Lưu ý: để lưu nhiều trường dữ liệu vào đây ta nên sử dụng json để sau này dễ lấy ra và xử lý.
{{save_data(key,data)}}


Lấy ra data
Trả về data thuộc khóa key, per_page là số data trên 1 trang, page là số trang show ra.
Lưu ý là hàm này sẽ trả về ID của key vừa được tạo nhé.
{{ get_data(key,per_page,page) }}

Ở hàm này, dữ liệu sau khi chạy ra sẽ là dạng mảng nhé.

Lấy data dựa vào key và id của key
Lưu ý: khi tạo xong bằng hàm ở trên sẽ trả về id đó.
{{ get_data_by_id(key,id) }}


Đếm số data có cùng 1 key
Trả về số data thuộc key .
{{ get_data_count(key) }}


Chỉnh sửa data dựa vào key và Id của key đó
key: khóa của data.
id: id trả về khi tạo bằng hàm save_data() ở trên.
new_data: data mới được đưa vào.
{{ update_data_by_id(key,id,new_data) }}


Trên đây là các hàm thông dụng mà wap4 đưa ra, bài sau mình sẽ hướng dẫn mod một số function twig để tiện cho việc làm wap4...

4 @ blackangel, bot, garen, tranthai

tranthai * tranthai [Off]
*22 * 8
4 năm trước#2

admin

Wap4.co là một trang wapbuilder mới ra mắt và có tính năng lưu trữ data, người dùng được sử dụng twig để thiết kế trang web của mình.
Sau đây mình xin việt hóa lại các hàm cơ bản trong Wap4 để tương tác với data của nó.
Cách thức lưu trữ data
Wap4 sẽ lưu nhiều data với 1 key. hoặc nhiều da

twig cũng đơn giản mà. Nhưng giờ thì muộn rồi.

1 @ garen

garen * garen [Off]
*3 * 1
4 năm trước#3
Test edit 2
admin đã chỉnh sửa, 4 năm trước [2]
garen * garen [Off]
*3 * 1
4 năm trước#4

admin

Wap4.co là một trang wapbuilder mới ra mắt và có tính năng lưu trữ data, người dùng được sử dụng twig để thiết kế trang web của mình.
Sau đây mình xin việt hóa lại các hàm cơ bản trong Wap4 để tương tác với data của nó.
Cách thức lưu trữ data
Wap4 sẽ lưu nhiều data với 1 key. hoặc nhiều da

test edit and quote
admin đã chỉnh sửa, 4 năm trước

1 @ admin

khanh * khanh [Off]
*46 * 18
4 năm trước#5
:oil: đây chỉ mới là save data thui

2 @ bot, admin

admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#6

khanh

:oil: đây chỉ mới là save data thui

có cả edit với get data kìa

2 @ ntk, bot

ntk * ntk [Off]
*17 * 3
4 năm trước#7

admin

có cả edit với get data kìa

ngon
admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#8
Up
aaaa * aaaa [Off]
*16 * 6
4 năm trước#9
up top
smod * smod [Off]
*85 * 34
4 năm trước#10
Hình ảnh minh họa
smod đã chỉnh sửa, 4 năm trước
12
Hãy đăng nhập để trả lời bài viết này nhé!
Cùng chuyên mục
0 thành viên | 1 khách
1 khách đang trực tuyến.
Copyright © 2016
Author @Mrducz95