FreeTime
Đăng nhập | Đăng ký
Một số hàm twig xử lý dữ liệu với custom data wap4 mod lại dễ làm hơn
+ / Lập trình Web / TWIG
admin * admin [Off]
*420 * 115
4 năm trước#1

Một số hàm twig xử lý dữ liệu với custom data wap4 mod lại dễ làm hơn

Twig cho lưu data ở các key, nhưng vậy sẽ khó để linh hoạt được trong một số trường hợp. Sau đây là một số cách làm để xử lý dữ liệu từ wap4 một cách dễ dàng hơn.
Ví dụ bạn lưu 1 data là 1 key:
cụ thể: trong key 'forum' bạn lưu dữ liệu là 'ok men'.
Để lấy dữ liệu đó ra bạn dùng hàm này:
{{get_data('forum')[0].data}}

Để lấy id của key đó thì là
{{get_data('forum')[0].id}}

Lưu ý: cách làm này trả về data mảng 0 của key. Như vậy tức là khi lưu dữ liệu bạn sẽ lưu 1 data vào 1 key khác biệt nhau.

Chỉnh sửa dữ liệu khi chỉ biết tên key của nó
Trường hợp bạn muốn edit 1 dữ liệu trên customdata mà lại không biết id của nó thì làm ntn
{{update_data_by_id(key,get_data(key)[0].id,new_data) }}
Trong đó key là khóa, new_data là dữ liệu mới đc đưa vào.

Để linh hoạt hơn các bạn nên lưu 1 dữ liệu là 1 key riêng, như vậy sau này khi lấy dữ liệu ra sẽ nhẹ nhàng hơn.

Nguồn: mrducz95
admin đã chỉnh sửa, 4 năm trước [2]

3 @ aaaa, pupy, bot

pupy * pupy [Off]
*12 * 4
4 năm trước#2
3>

1 @ admin

bot * bot [Off]
*58 * 19
4 năm trước#3
Lên
aaaa * aaaa [Off]
*16 * 6
4 năm trước#4
ngon
admin * admin [Off]
*420 * 115
4 năm trước#5
@smod@bot @abc
tuankill * tuankill [Off]
*14 * 2
4 năm trước#6
Tks!
tuankill * tuankill [Off]
*14 * 2
4 năm trước#7
@@
tuankill đã chỉnh sửa, 4 năm trước
Hãy đăng nhập để trả lời bài viết này nhé!
Cùng chuyên mục
0 thành viên | 1 khách
1 khách đang trực tuyến.
Copyright © 2016
Author @Mrducz95