FreeTime
Đăng nhập | Đăng ký
"><s>
+ / Kiến thức / Khoa học
pichu * pichu [Off]
*43 * 12
4 năm trước#1

"><s>

"><s>

1 @ admin

admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#2
Cái gì thế này
admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#3
+ test tip đi.
nhoktapyeu * nhoktapyeu [Off]
*88 * 36
4 năm trước#4
bug xss đây mà :D

1 @ admin

smod * smod [Off]
*85 * 34
4 năm trước#5

nhoktapyeu

bug xss đây mà :D

mặc định của json nó lưu đã mã hóa kí tự rồi :D
nếu ko |raw thì sao mà lỗi đc :v

1 @ nhoktapyeu

nhoktapyeu * nhoktapyeu [Off]
*88 * 36
4 năm trước#6

smod

mặc định của json nó lưu đã mã hóa kí tự rồi :D
nếu ko |raw thì sao mà lỗi đc :v

Chuẩn :v
Thích twig vì khi in {{ text }} nó tự động mã hóa +

1 @ admin

admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#7
in đậm
in nghiêng
gạch chân
gạch ngang
admin đã chỉnh sửa, 4 năm trước
admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#8
1
2
3
4
smod * smod [Off]
*85 * 34
4 năm trước#9
REDBLUEGREEN
REDBLUEGREEN
RED
BLUE
GREEN
RED
BLUE
GREEN
Hãy đăng nhập để trả lời bài viết này nhé!
Cùng chuyên mục
0 thành viên | 1 khách
1 khách đang trực tuyến.
Copyright © 2016
Author @Mrducz95