FreeTime
Đăng nhập | Đăng ký
Tạo mã captcha xác nhận cho wap4 để chống spam
+ / Lập trình Web / TWIG
admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#1

Tạo mã captcha xác nhận cho wap4 để chống spam

Code này dùng css tạo ảnh. Sợ một số thiết bị xưa không xài được.
Đại loại code như thế nào thì ae test và cho ý kiến.
Demo: http://freetime.wap4.co/test_captcha
Tạo file /captcha.css
{% set captcha = random(9999) %}
{{ set_cookie('captcha',captcha)|lower }}
.captcha::before {
content: "{{captcha}}";
}
.captcha {
background: gray;
color: #fff;
font-size: 20px;
padding: 3px 5px 3px 5px;
text-transform: uppercase;
font-weight: bold;
letter-spacing: 2px;
}

Tạo /captcha
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="/captcha.css?v={{random()}}"/>
</head>
<body>
{% set captcha = get_cookie('captcha')|lower %}
{% if get_post('captcha') %}
{% if get_post('captcha')==captcha %}
<font color="green">Bạn đã nhập chính xác!</font>
{% else %}
<font color="red">Bạn nhập sai mã xác nhận...</font>
{% endif %}
{% endif %}
<br />
<span class="captcha"></span><br />
<form action="" method="post">
<input name="captcha" type="number">
<br /><button type="submit">Check!</button>
</form>
</body>
</html>

Chúc thành công!!
Nguồn: mrducz95
admin đã chỉnh sửa, 4 năm trước [4]

2 @ pupy, aaaa

aaaa * aaaa [Off]
*16 * 6
4 năm trước#2
thank a

1 @ admin

pupy * pupy [Off]
*12 * 4
4 năm trước#3
Hjhj hay

1 @ admin

admin * admin [Off]
*420 * 116
4 năm trước#4

aaaa

sao chưa dc vậy a?

thì php có hàm hack đc +
mark * mark [Off]
*6 * 9
3 năm trước#5
Sao nó ko hiện captcha vậy? Trắng tinh khôi lun TT
ame * ame [Off]
*3 * 1
2 năm trước#6
Hãy đăng nhập để trả lời bài viết này nhé!
Cùng chuyên mục
0 thành viên | 1 khách
1 khách đang trực tuyến.
Copyright © 2016
Author @Mrducz95